Archiv pro měsíc: Únor 2011

Etický kodex člena Hospodářské komory ČR

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky Preambule Člen Hospodářské komory České republiky je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex lékařů

A.Etický kodex lékařů Obecné zásady I. Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví každého člověka bez rozdílu, v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu, se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. II. Úkolem lékaře je … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | Napsat komentář

Etický kodex sester

B. Etický kodex sester Etická pravidla zdravotní péče Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci nemocí a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení bolesti. Potřeba zdravotní péče je všeobecná. Se zdravotní a … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | 1 komentář

Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů

C. Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékaře I. Zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | Napsat komentář

Policie České republiky

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat. 1. Cílem Policie České republiky je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat … Celý příspěvek

Rubriky: Etické kodexy ministerstva vnitra ČR | Napsat komentář