Archiv pro měsíc: Květen 2011

Etický kodex AIA

Etický kodex Asociace inkasních agentur Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla: 1.      Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány. 2.      Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek. … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex finančního trhu

Etický kodex finančního trhu Úvod Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování – základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex cestovních kanceláří a agentur

Etický kodex cestovních kanceláří a agentur Přijetím za člena nebo pokračováním v členství v AČCKA (Asociace českých cestovních kanceláří a agentur) člen souhlasí s dodržováním tohoto Etického kodexu. Porušení kteréhokoliv pravidla Etického kodexu může být důvodem pro disciplinární řízení vedené prezidiem … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex interního auditora ministerstva průmyslu a obchodu

ETICKÝ KODEX INTERNÍHO AUDITORA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU Interní auditor I. postupuje při plnění svých povinností a úkolů vždy objektivně, s patřičnou důkladností, prozíravostí a čestností, II. oznámí řediteli, že nemůže přijmout konkrétní úkol, neboť se jeho realizací může dostat do … Celý příspěvek

Rubriky: Etické kodexy ministerstva vnitra ČR | Napsat komentář