Archiv pro měsíc: Červen 2011

Etický kodex tlumočníků online APPN

Etický kodex tlumočníků online APPN (Agentura pro neslyšící) Tlumočník provádí úkon v nejvyšší možné kvalitě. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu. Není možné cokoliv vynechat, doplňovat. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex CKDS

Etický kodex České komory detektivních služeb I. soustavně usilovat o zvyšování uznání – image a respektu své profese i profesního sdružení ( živnostenského společenstva HK ČR) ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB a v souladu s tím jednat ve své profesní činnosti … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex výzkumných pracovníků

Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky I. Obecné zásady Výzkumný pracovník: a)     se ve své práci řídí základními lidskými mravními principy a zásadami uvedenými v tomto kodexu; b)     nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmu vyplývajícího z jeho postavení na pracovišti AV ČR … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex Komory daňových poradců

Etický kodex Komory daňových poradců ČR Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex“), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex MEXX REALITY

Etický kodex MEXX REALITY Vždy jednáme kvalifikovaným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou péčí, čestně, zdvořile, vstřícně a v souladu s dobrými mravy. Svým jednáním v žádném případě nepoškodíme oprávněné zájmy a práva klienta, jsme povinni uplatňovat principy rovnoprávnosti, … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář