Archiv autora: podpora

Etický kodex NKÚ

Etický kodex Nejvyššího kontrolního úřadu PREAMBULE Etický kodex Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen Úřad) pojmenovává základní hodnoty a postoje, které ctí a společně sdílí prezident a viceprezident Úřadu, členové Úřadu a zaměstnanci Úřadu (dále jen „představitelé a zaměstnanci Úřadu“). Stanoví … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex Asociace klinických psychologů

Etický kodex Asociace klinických psychologů ČR Etický kodex Asociace klinických psychologů slouží k ochraně klienta před poškozením v důsledku nevhodně použitých psychologických postupů. Etický kodex je podkladem pro řešení sporných otázek, vzniklých ve vztahu klinického psychologa a klienta, resp. klinického … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex Charity

Etický kodex Charity I. Úvod Charita Česká republika (dále jen CHČR) si váží a vždy respektuje zájmy všech, koho se mohou dotýkat její aktivity. Tento přístup patří k jejím základním hodnotám, které musí chránit a rozvíjet. Základním cílem CHČR je … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | 1 komentář

Etický kodex tlumočníků online APPN

Etický kodex tlumočníků online APPN (Agentura pro neslyšící) Tlumočník provádí úkon v nejvyšší možné kvalitě. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu. Není možné cokoliv vynechat, doplňovat. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex CKDS

Etický kodex České komory detektivních služeb I. soustavně usilovat o zvyšování uznání – image a respektu své profese i profesního sdružení ( živnostenského společenstva HK ČR) ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB a v souladu s tím jednat ve své profesní činnosti … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář