Archiv rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví

Etický kodex České lékárnické komory

Etický kodex České lékárnické komory Etický kodex upravuje chování a jednání lékárníků při výkonu lékárnické profese i vystupování na veřejnosti. Je pro všechny členy Komory závazný a jeho porušení může být disciplinárně trestáno. I. Lékárník slouží svou činností veřejnosti, je … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | Komentáře: 3

Etický kodex lékařů

A.Etický kodex lékařů Obecné zásady I. Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví každého člověka bez rozdílu, v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty ke každému lidskému životu, se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince. II. Úkolem lékaře je … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | Napsat komentář

Etický kodex sester

B. Etický kodex sester Etická pravidla zdravotní péče Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za péči o zdraví, prevenci nemocí a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako za tišení bolesti. Potřeba zdravotní péče je všeobecná. Se zdravotní a … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | 1 komentář

Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů

C. Etický kodex zdravotnických pracovníků nelékařů Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékaře I. Zdravotnický pracovník při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex zaměstnanců ve zdravotnictví | Napsat komentář