Archiv rubriky: Etický kodex

Etický kodex výzkumných pracovníků

Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky I. Obecné zásady Výzkumný pracovník: a)     se ve své práci řídí základními lidskými mravními principy a zásadami uvedenými v tomto kodexu; b)     nepřipustí, aby došlo ke střetu zájmu vyplývajícího z jeho postavení na pracovišti AV ČR … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex Komory daňových poradců

Etický kodex Komory daňových poradců ČR Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex“), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex MEXX REALITY

Etický kodex MEXX REALITY Vždy jednáme kvalifikovaným způsobem, v dobré víře, s nejvyšší odbornou péčí, čestně, zdvořile, vstřícně a v souladu s dobrými mravy. Svým jednáním v žádném případě nepoškodíme oprávněné zájmy a práva klienta, jsme povinni uplatňovat principy rovnoprávnosti, … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex AHR

Etický kodex AHR AHR ČR – Asociace hotelů a restaurací České republiky (dále jen AHR ČR) jako otevřené dobrovolné sdružení subjektů, podnikajících v oblastech pohostinství, cestovního ruchu a navazujících odvětvích, si spolu s obhajobou a prosazováním profesních zájmů klade za … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex AIA

Etický kodex Asociace inkasních agentur Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla: 1.      Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány. 2.      Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek. … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář