Etický kodex interního auditora ministerstva průmyslu a obchodu

ETICKÝ KODEX INTERNÍHO AUDITORA

MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Interní auditor

I. postupuje při plnění svých povinností a úkolů vždy objektivně, s patřičnou důkladností, prozíravostí a čestností,

II. oznámí řediteli, že nemůže přijmout konkrétní úkol, neboť se jeho realizací může dostat do rozporu s nezávislým plněním jemu stanovené funkční náplně,

III. se nikdy vědomě nezapojí do žádné nezákonné či nepatřičné činnosti, která by diskreditovala jeho, jeho profesi či MPO,

IV. se zdrží jakékoli činnosti, která by mohla být v rozporu se zájmy MPO a která by mohla nepříznivě ovlivnit jeho schopnost plnit objektivně své úkoly a povinnosti,

V. nepřijme od zaměstnance, klienta, zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera MPO peněžní ani nepeněžní plnění, které by mohlo narušit nebo být považováno za schopné narušit jeho profesní úsudek,

VI. sdělí řediteli, že nemůže přijmout stanovený úkol, neboť může reálně předpokládat, že jej nedokáže splnit na profesionální úrovni a ve stanoveném termínu,

VII. zachází při plnění povinností opatrně a obezřetně s informacemi, které získá v průběhu své činnosti. Nesmí používat důvěrných informací v ničí prospěch, ani způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo by byl na škodu MPO,

VIII. dodržuje vysokou úroveň způsobilosti, morálky a důstojnosti, zásadu mlčenlivosti o informacích získaných v průběhu své práce, pokud k tomu neobdrží výslovné svolení, příp. pokud mu to neukládá zákonná nebo profesní povinnost,

IX. sdělí při vykazování výsledků své práce všechna důležitá fakta, která zjistil a která, nebudou-li sdělena, mohou buď zkreslit zprávy o posuzovaných skutečnostech nebo mohou zakrývat nezákonné machinace,

X. průběžně usiluje o zvyšování své odbornosti, efektivnosti a kvality vlastní práce,

XI. nesmí v zájmu objektivnosti auditovat činnosti, za jejichž výkon nesl v minulosti odpovědnost,

XII. jedná při své pracovní činnosti vždy korektně s ostatními zaměstnanci MPO i se zaměstnanci jiných úřadů či orgánů,

XIII. řeší záležitosti spojené s výkonem interního auditu vždy objektivně bez zbytečných průtahů na základě skutkové podstaty, nikdy svévolně k újmě kohokoliv, ať již fyzické či právnické osoby,

XIV. zásadně nepřipouští, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s postavením interního auditora MPO. V případě jakýchkoliv pochybností projedná konkrétní záležitost se svým nadřízeným.

XV. nevykonává takové politické či veřejné činnosti, které by mohly narušit důvěru v jeho schopnost nestranně vykonávat povinnosti interního auditora MPO,

XVI. rovněž ve svém soukromém životě se bude vyhýbat takovým činnostem, chování či jednání, které by mohly ve svých důsledcích vést ke snížení důvěry v MPO či dokonce být příčinou jeho vydírání,

XVII. vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické využívání svěřených finančních zdrojů, zařízení a služeb,

XVIII. v případě, že je požádán o jednání v rozporu s platnými zákony či vnitřními pokyny MPO nebo které ve svých důsledcích může vést ke zneužití úřední moci, je povinen takové jednání odmítnout a současně neprodleně informovat o celé záležitosti svého nejbližšího nadřízeného, příp. vedení celého MPO,

XIX. případě zjištění skutečností nasvědčujících podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, zabezpečí zajištění příslušných dokladů, připraví podklady pro podání oznámení orgánům činným v trestním řízení a bez zbytečného odkladu informuje ředitele.Příspěvek byl publikován v rubrice Etické kodexy ministerstva vnitra ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..