Archiv rubriky: Etický kodex

Etický kodex e-mailingu od Seznam.cz

I Seznam.cz nám vytvořil doporučení pro rozesílatele komerčních sdělení a obchodních nabídek Protože správně cílená a zajímavá e-mailová komunikace firem směrem k zákazníkům patří k důležitým marketingovým nástrojům. Ne všechny subjekty však dodržují základní pravidla a zákony, které k tomuto … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost  všech postupů a rovný přístup   ke všem fyzickým i právnickým osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

Žurnalistický kodex

Tento kodex je souhrnné pojmenování psaných i nepsaných norem, které lze uplatnit v žurnalistice.  Jsou to takzvaná vodítka pro novináře, jak se rozhodovat v každodenních etických otázkách. Tyto etické kodexy přijímají jednotlivé redakce, organizace a státní instituce. Problémem je, že v žurnalistice se … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář

 Etický kodex Asociace inkasních agentur (přijatý 17. března 2011, aktualizovaný 7. prosince 2011) Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla: 1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány. … Celý příspěvek

Publikováno | Autor: podpora | Napsat komentář

Etický kodex KHS

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Krajské hygienické stanice Středočeského kraje I. Základní ustanovení Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy KHS, a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v … Celý příspěvek

Rubriky: Etický kodex | Napsat komentář