Etický kodex NKÚ

Etický kodex Nejvyššího kontrolního úřadu

PREAMBULE

Etický kodex Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen Úřad) pojmenovává základní hodnoty a postoje, které ctí a společně sdílí prezident a viceprezident Úřadu, členové Úřadu a zaměstnanci Úřadu (dále jen „představitelé a zaměstnanci Úřadu“). Stanoví standardy chování představitelů a zaměstnanců Úřadu, které podporují dosahování vize a cílů Úřadu a posilují jeho dobré jméno. Vychází z Etického kodexu mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI, jejímž členem Úřad je.

DŮVĚRYHODNOST

Představitelé a zaměstnanci Úřadu si v práci i v soukromí počínají tak, aby nebyla snížena důvěra veřejnosti v nezávislý a nestranný výkon kontrolní činnosti Úřadu.

ZÁKONNOST A NEZÁVISLOST

Představitelé a zaměstnanci Úřadu vykonávají svou činnost v souladu s právním řádem a nezávisle na výkonné a zákonodárné moci, kontrolovaných subjektech a na vnějších zájmových skupinách.

OBJEKTIVNOST

Představitelé a zaměstnanci Úřadu jsou při veškeré své práci a zejména při zpracování kontrolních protokolů objektivní a nestranní. Obsah kontrolních závěrů vždy vychází z úplných a přesně zjištěných skutečností získaných a shromážděných při kontrole v souladu se zákony a vnitřními předpisy Úřadu.

ODBORNOST

Představitelé a zaměstnanci Úřadu vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni. Mají povinnost neustále aktualizovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti potřebné k plnění profesních povinností.

POCTIVOST A NEÚPLNOST

Představitelé a zaměstnanci Úřadu nevyžadují ani nepřijímají dary, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla reálně či zdánlivě ovlivnit rozhodování v rámci jejich činnosti nebo narušit jejich profesionální přístup k věci.

POLITICKÁ A VEŘEJNÁ ČINNOST

Představitelé a zaměstnanci Úřadu nevykonávají takovou politickou nebo veřejnou činnost, která by mohla v očích veřejnosti narušit důvěru v jejich schopnost nestranně vykonávat pracovní povinnosti.

VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Představitelé a zaměstnanci Úřadu nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s výkonem jejich činnosti v Úřadě; přičemž soukromý zájem zahrnuje jakoukoli neoprávněnou výhodu pro ně, jejich rodinu, další blízké nebo příbuzné osoby či spřízněné právnické nebo fyzické osoby. Pro svůj soukromý zájem nezneužívají výhody vyplývající z jejich postavení, zejména informace získané při výkonu své činnosti, a nikomu nenabízejí ani neposkytují neoprávněnou výhodu spojenou s jejich postavením v Úřadě.

ODPOVĚDNOST ZA DOBRÉ JMÉNO ÚŘADU

Představitelé a zaměstnanci Úřadu se snaží v nejvyšší možné míře zabránit jakékoli činnosti nebo jednání, jež by poškozovaly dobré jméno Úřadu, a zároveň přispívají k dobrému jménu Úřadu vytvářením profesionálního pracovního prostředí. Pečují o vzájemné pracovní vztahy a svůj vzhled, spolupracují navzájem s ochotou a zdvořilostí, přistupují k sobě s úctou a navzájem se respektují.

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..