Etický kodex Komory daňových poradců ČR

Etický kodex Komory daňových poradců ČR

Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex“), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, a dále z principu profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.
I. Nezávislost
Při plnění svých povinností daňový poradce vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupo­vání zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

II. Odpovědnost
a)   Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpo­vědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem da­ňového poradenství touto právnickou osobou zajišťoval daňový poradce.
b)   Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností  za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedba­lostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku ob­dobné povahy je kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.

III. Péče a svědomitost
Při výkonu své profese se daňový poradce řídí platnými právními před­pisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.
Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než da­ňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost.

IV. Mlčenlivost
Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce zajistí dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky.

V. Slučitelné a neslučitelné činnosti
Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho pro­fesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

VI. Reklama
Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých pro­fesních činnostech.
VII. Vztahy s profesními kolegy
Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

VIII. Odměna
Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

IX. Profesní vzdělávání
Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství.

X. Sankce
KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení jeho přihlášení ke kodexu za závažné poru­šení čestného zá­vazku poradce dodržovat tento kodex.
Etický kodex KDP ČR schválený Valnou hromadou KDP ČR dne s účinnosti od 1. 1. 2007 ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 26. 11. 2010.

Zdroj: kdpcr.cz (Komora daňových poradců ČR)

Příspěvek byl publikován v rubrice Etický kodex. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..